ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110@facebook

ทำเนียบผู้บริหาร

พระศรีวิสุทธิเมธี

 

พระครูพนมปรีชากร 

 

พระมหาทิพย์                   พระครูสุตเจติยานุรักษ์

 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110