ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110@facebook

paipr

songkam  updateโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษา ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะสงฆ์
จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110