ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110@facebook

paipr

  S 129155080update วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษา วัดพระธาตุพนม ได้ทำโรงทาน
ในพิธีฉลองปริญญาบัตร-พัดยศ และถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณร
ผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม ตั้งแต่ประโยค 1-2 ถึง ประโยค ป.ธ.9 และนักธรรมชั้นตรี โท เอก
 ที่สอบไล่ได้ในสำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุพนม ประจำปี 2565 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110