มี หนึ่งผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สำนักงานกลุ่มโรงเรียน

 ประกาศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนม มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนจำนวน 1 อัตรา ในตำแหน่ง
สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์  เปิดสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2562 คลิกดาวน์โหลดประกาศ